Iratkozzon fel hírlevelünkre

Névadónk

Balassi Bálint

Balassi Bálint (1554–1594) a szó legmélyebb értelmében magyar költő. Ő írta le először magyarul az „édes hazám" szókapcsolatot, és ő teremtette meg a magyar költői nyelvet. De Balassi Bálint nemcsak az első igazán nagy magyar költő, hanem a szó legmélyebb értelmében európai költő is volt. A hagyomány szerint nyolc nyelven beszélt: a magyar mellett latinul, németül, olaszul, szlovákul, lengyelül, törökül és horvátul. Más népek költészetéből is merítő munkássága máig példája a magyar szellemi élet Európára és a világra való nyitottságának. Nevét méltán viseli több mint húsz külföldön működő magyar intézet, akárcsak Goethe nevét a német intézetek vagy Cervantes nevét a spanyol intézetek.

Balassi Bálint Magyarország egyik leggazdagabb és legnagyobb hatalmú főrangú családjába született, a kor talán legműveltebb magyar protestáns prédikátora, Bornemisza Péter nevelte. Rövid élete azonban az anyagi süllyedés és társadalmi kudarcok sorozata: házassága boldogtalan volt, legnagyobb szerelme máshoz ment nőül, ravasz rokona kiforgatta vagyonából, s miközben a török pusztította Magyarországot, ő nem kapott komoly katonai megbízást. Majd amikor végre megindult a török elleni felszabadító háború, Balassi már a kezdetén, Esztergom ostrománál hősi halált halt. A királyi ítélőtábla előtt rokonaival, zsoltárparafrázisaiban Istennel állott perben. Reneszánsz jelenség volt, kora gyermeke, szerelmeiben féktelen, haragjában határt nem ismerő. De a poesis Hungarica általa született újjá, latin nyelvűből magyarrá, Janus Pannonius után Balassi Bálint lett a második világirodalmi rangú magyarországi költő. Az indulatos nagyúr irodalmárként a legfinomabb ízlésű humanista volt, Ronsard, Spenser és Sidney méltó kortársa, a neoplatonikus szerelemfilozófia és a petrarkista költői kifejezésmód követője, helyi színekkel és új poétikai megoldásokkal való felfrissítője, megújítója. Német, olasz, lengyel, török s talán horvát költői hatások érték, fiatalon szívta magába a neolatin költészetet, Marullus és Janus Secundus munkáival versengett, de visszanyúlt az ősforráshoz, Francesco Petrarcához is. Ugyanazt a pozíciót foglalja el a magyar irodalomtörténetben, mint Petrarca az olasz nyelvű irodaloméban. Verseket – olykor jó verseket – írtak Balassi előtt is magyarul, de az irodalmi énformálás technikája, a fiktív lírai önéletrajznak versek sorozatában, ciklusokban való megteremtése Balassi Bálint invenciója a magyar irodalomban. Száz verset tartalmazó gyűjteményében önmaga égi mását alkotta meg; a szerelmében reménytelenül küzdő, Cupidóval szemben alulmaradó, Júliát elveszítő, hazáját elhagyó, poklokat járó, bujdosni-zarándokolni induló, bűnbánatában is Istennel vitázó költő alakja önálló életre kelt.

A sikertelen történelmi személy helyett a későbbi korok számára a virtuális Balassi lett az, akinek követéséből és utánzásából kinőtt az új magyar irodalom. Tanítványai és követői valóságos irodalmi kultusz tárgyává tették. Nemcsak a magyar költészet s a magyar nyelv emblematikus alakját tisztelték benne, hanem a műveltség, a kultúra, a civilizált élet európai mintájú megújulásának zálogát látták követésében. A tanítványoknak igazuk volt: minél többet tudunk Balassi Bálintról és műveiről, annál inkább a határok fölöttiség költőjeként tűnik föl. A szó szoros értelmében határon született, a török–magyar határvidék északi, Lengyelországhoz közeli területén. Anyanyelve a magyar volt, de már kora gyermekkorában megtanulta a környéken beszélt lengyelt és szlovákot, s apja katonáitól talán a horvát nyelvet is. Vallásos érzéseinek őszintesége kétségbe nem vonható, ám élete során több felekezethez is közel került, nevelője lutheránus volt, szülei a kálvinizmushoz húztak, felnőttként a jezsuiták hatása alá került s katolizált. Vallásos költészete a szerelmi indulatok hevességével szól, szerelmi költészete vallásos magasságba szárnyal. Máig vitatott, vajon az első reneszánsz költő vagy az utolsó trubadúr volt-e a magyar irodalomban. Alighanem egyszerre volt a hagyományokat követő, archaikus és saját korán túlmutató, modern jelenség. Ami vitathatatlan: életműve koroktól függetlenül megkerülhetetlennek bizonyult.

ESEMÉNYNAPTÁR


2021
6
Január
H K Sz Cs P Szo V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

Hirdetések